ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν σ' έναν κόσμο, όπου απαιτείται ευέλικτη διαχείριση και αντιμετώπιση αλλαγών, ραγδαίων εξελίξεων και σύνθετων καταστάσεων που αφορούν διάφορες πλευρές της σύγχρονης ζωής ( π.χ. τεχνολογική εξέλιξη, αύξηση και ταυτόχρονα απαξίωση της γνώσης, πολυπολιτισμικότητα, φυσικό περιβάλλον κ.ά. ). Για το σκοπό αυτό τα σύγχρονα προγράμμτα σπουδών καλούνται να εφοδιάσουν τους μαθητές με τις απαραίτητες "βασικές ικανότητες". Οι βασικές ικανότητες ορίζονται ως ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων. Αναπτύσσονται βαθμιαία καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, μέσα και έξω από το σχολείο, αλλά και κατά την ενήλικη ζωή, διά βίου. Η ανάπτυξη και η διαμόρφωσή τους επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με άλλα άτομα της οικογένειάς του ή της ευρύτερης κοινότητας στην οποία ζει και αναπτύσσεται, από την ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνει και από ιδιαίτερες καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Οι βασικές ικανότητες διευκολύνουν το άτομο να συμμετέχει αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα ( μαθησιακό, εργασιακό, οικογενειακό, κ. ά. ) και κρίνονται αναγκαίες για να ανταπεξέλθει στους εναλλασσόμενους ρόλους που καλείται να διαδραματίσει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Οι βασικές ικανότητες που προωθεί το νέο πρόγραμμα σπουδών ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την παιδεία και είναι:

 • Η επικοινωνία
 • Η δημιουργική και κριτική σκέψη
 • Η προσωπική ταυτότητα και η αυτονομία
 • Οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη

Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα σπουδών για το Νηπιαγωγείο στο χώρο του Νηπιαγωγείου αναπτύσσονται διαθεματικές δραστηριότητες που εμπλέκουν στην προσέγγιση και στη διδακτική τους τις παρακάτω μαθησιακές περιοχές:

 • Κοινωνική και Προσωπική Ανάπτυξη
 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Φυσικές επιστήμες
 • Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Τέχνες
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίες (ΤΠΕ)
 • Φυσική Αγωγή

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 1ο ΜΕΡΟΣ

            

2o ΜΕΡΟΣ

  

  ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

   

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

(ΠΗΓΗ: popi-it.gr)