ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - PORTFOLIO

 

Για την οργάνωση του φακέλου αξιολόγησης - Portfolio στο Νηπιαγωγείο μας, έχουμε δημιουργήσει κάποια διαχωριστικά φύλλα για τους διάφορους τομείς που χωρίζεται ο φάκελός μας. Τον χωρίζουμε σε τρία τρίμηνα και οι διαφάνειες με τους τομείς ανάπτυξης επαναλαμβάνονται και στα τρία. Χωρίζουμε, λοιπόν, το κάθε τρίμηνο σε πέντε τομείς: Γλώσσα, Μαθηματικά, Νοητικές τάσεις και δεξιότητες, Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, Δημιουργία και έκφραση και στο τέλος  κάθε τριμήνου παραθέτουμε κάποια κριτήρια αξιολόγησης για κάθε τομέα ανάπτυξης, ανάλογα με τους στόχους που πρωταρχικά έχουμε θέσει κατά το σχεδιασμό του προγράμματός μας. Για την οργάνωση του φακέλου έχουμε στηριχθεί στο υλικό που μας έχει δοθεί κατά την παρακολούθηση σεμιναρίου της Σχολικής Συμβούλου της περιφέρειάς μας, κα. Ελένη Μοσχοβάκη. Το υλικό αυτό βρίσκεται, σε περίπτωση ενδιαφέροντος, στο παρακάτω αρχείο. Επίσης, έπειτα από πολύωρη αναζήτηση στο διαδίκτυο έχουμε ανακαλύψει διάφορους συνδέσμους που μας φάνηκαν χρήσιμοι. Στο τέλος της ανάρτησης παραθέτουμε τις πηγές.

Τα διαχωριστικά μας φύλλα για το φάκελο...

" ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΗΠΙOY "

ΕΛΕΝΗ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 47ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες συνδέσεις για το Φάκελο Αξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο...

 

www.kindykids.gr

www.popi-it.gr

nipiagogoi-imathias.blogspot.gr

taniamanesi-kourou.blogspot.gr