Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η λύση του κρυπτόλεξου...