Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, TUTORIALS - ΜΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ

 
 
 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τρεις χρήσιμους οδηγούς (Tutorials) για τη δημιουργία και παραγωγή ψηφιακού υλικού. Οι οδηγοί δημιουργήθηκαν από τη συνάδελφο Μίκα Παντελέων, την οποία ευχαριστούμε πολύ που τους μοιράστηκε μαζί μας!