ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

 
 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε

να παίξετε με διαδραστικά φύλλα εργασίας για την

καλλιέργεια της λογικομαθηματικής σκέψης των παιδιών.

 Τα παιδιά προσπαθούν να τοποθετήσουν, με την τεχνική

"Σύρε κι Άσε" (drag-and-drop), τα γράμματα στη σωστή θέση,

να "σπάσουν" τον κώδικα και να διαβάσουν την Πασχαλινή Ευχή!

 

Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των φύλλων

αντλήθηκαν από το διαδίκτυο

με τη μηχανή αναζήτησης google search + free clipart

(clipart-library.com, pixabay.com, depositphotos.com)

Ευχαριστούμε πολύ τους δημιουργούς!