ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟ PINTEREST -

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ / Β' ΤΜΗΜΑ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ,

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2020 - 2021

 
 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να περιηγηθείτε σε έναν ψηφιακό πίνακα που δημιουργήσαμε στο pinterest και να δείτε τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε και το υλικό που αξιοποιήσαμε στην ψηφιακή μας τάξη κατά τη διάρκεια της Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

το σχολικό έτος 2020 - 2021