ΥΛΙΚΟ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ

 

1α) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του on line εργαλείου web 2.0 Mindomo για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη  στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Άνοιξη με υποενότητες: Αποδημητικά πουλιά – Λουλούδια – Έντομα

MINDOMO MAP I / ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: "ΑΝΟΙΞΗ: ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ - ΕΝΤΟΜΑ"

                                                    

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

1β) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του on line εργαλείου web 2.0 Mindomo για τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Άνοιξη με τίτλο: Η Άνοιξη μέσα από την Τέχνη. Ο χάρτης συνδέθηκε ως  floating topic  στον εννοιολογικό χάρτη της προηγούμενης εφαρμογής.

MINDOMO MAP II / ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: "Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ"

                                                 

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

1γ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση του on line εργαλείου  web 2.0 Storybird στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε τα νήπια να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό παραμύθι με τίτλο: Επιτέλους Άνοιξη!!! στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Άνοιξη.

                  STORYBIRD / ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ: "ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΝΟΙΞΗ!!!"

                                                             

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

2α) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του εκπαιδευτικού λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, ως μέσου υποβοήθησης και ενεργοποίησης της λογικομαθηματικής σκέψης των νηπίων, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Αποδημητικά πουλιά, για τη δημιουργία φύλλου αξιολόγησης, στο οποίο τα παιδιά καλούνται να ξεχωρίσουν και να ομαδοποιήσουν τα αποδημητικά και μη αποδημητικά πουλιά αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

2β) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού καλλιτεχνικής  έκφρασης και δημιουργίας Tux Paint στην εκπαιδευτική πράξη, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Αποδημητικά πουλιά. Τα παιδιά αξιοποιώντας τις σφραγίδες του λογισμικού με θέμα τα πουλιά ενθαρρύνθηκαν να φτιάξουν τα δικά τους ψηφιακά κολάζ. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε επιπρόσθετα το πλεονέκτημα ότι την ώρα που το παιδί επέλεγε τη σφραγίδα που επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει ακουγόταν η φωνή του συγκεκριμένου πουλιού καθώς και η ονομασία του, η οποία γραφόταν και στην οθόνη.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  2b_application.pdf (256356)2a_application.pdf (347701)

3α) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του εκπαιδευτικού λογισμικού Hotpotatoes -J cross για τη δημιουργία πολυμεσικών σταυρολέξων  με τη χρήση εικόνων λουλουδιών.

               ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 1: ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

                                                            

                         ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 2: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΒΙΟΛΕΤΑ

                                                                                          

                    ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 3: ΤΟΥΛΙΠΑ - ΚΡΙΝΟΣ

                                                         

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

3β) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση του εργαλείου web 2.0 Mixbook για τη δημιουργία του ψηφιακού άλμπουμ « Ο κόσμος των λουλουδιών » με εικόνες λουλουδιών που συλλέξαμε από το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης από τους φυλλομετρητές Google Chrome και Mozilla Firefox.

         PHOTO BOOK / ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ: "Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ"

                                             
 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

3γ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας Μικροί Καλλιτέχνες σε Δράση. Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να ασχοληθούν χρωματίζοντας έτοιμες εικόνες με λουλούδια τοποθετώντας τα σωστά χρώματα. Το λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στον υπολογιστή της τάξης μας από προηγούμενα έτη και τα νήπια είχαν αποκτήσει άνεση στη χρήση του και μάλιστα αποτελούσε μία από τις συχνότερες επιλογές τους για ενασχόληση την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων λόγω του εξαιρετικά ελκυστικού περιβάλλοντός του.

 Π ΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

4α) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στην καθημερινή διδακτική πράξη του on line εργαλείου Web 2.0 Wall Wisher – Padlet για την πολυμεσική αποτύπωση της δράσης μας στη θεματική ενότητα Έντομα.

WALL WISHER - PADLET / ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: "ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ"

                                                      

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

 

4β) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στην καθημερινή διδακτική πράξη του εργαλείου web 2.0 Slideboom για τη δημιουργία της ψηφιακής παρουσίασης «Ο κύκλος ζωής της πεταλούδας». Η ψηφιακή παρουσίαση αποτυπώθηκε στο wall wisher - padlet.

       SLIDEBOOM / ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: "Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ"
                                              

  ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

4γ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του πολυμεσικού ιστότοπου bedtimestoriescollection, χρήσιμο για τον εμπλουτισμό, την ανάπτυξη και παραγωγή του προφορικού λόγου. Αξιοποίηση αρχικά για την ακρόαση του παραμυθιού: «Το μυρμήγκι και η Ακρίδα» και έπειτα, αφαιρώντας την αφήγηση και τους υπότιτλους, για την αναδιήγηση του από τα ίδια τα παιδιά βλέποντας μόνο τις εικόνες. Η αφήγηση από τα παιδιά ηχογραφήθηκε και δείγματα της αφήφησής τους αποτυπώθηκαν στο wall wisher-padlet.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

4δ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration ως μέσου ενεργοποίησης της λογικομαθηματικής σκέψης των νηπίων στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Έντομα, για τη δημιουργία φύλλων αξιολόγησης. Τα φύλλα αξιολόγησης αποτυπώθηκαν στο wall wisher - padlet.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

5α) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του εξαιρετικού εργαλείου προώθησης και ενίσχυσης της ανακαλυπτικής μάθησης των παιδιών web 2.0 web quest-Zunal για τη δημιουργία ιστοεξερεύνησης με θέμα «Θαλάσσια χελώνα υπό εξαφάνιση».

  WEB-QUEST ZUNAL/ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

                                                                                                                                                                 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

5β) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του on line εκπαιδευτικού λογισμικού του Υπουργείου Παιδείας Μελέτη του Περιβάλλοντος Α΄-Δ΄ Δημοτικού για τη μελέτη των απειλούμενων με εξαφάνιση ζώων στην Ελλάδα που αποτελεί το θέμα της ιστοεξερεύνησής μας. Το τμήμα του συγκεκριμένου λογισμικού προστέθηκε ως πηγή πληροφόρησης στο web quest στη σελίδα Εργασία.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

5γ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του εργαλείου web 2.0 Animoto για τη δημιουργία video, από την ομάδα διάσωσης «Χελωνοφωλίτσες», για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Τα video της εφαρμογής προστέθηκαν στο web quest στη σελίδα Συμπέρασμα.

 

   VIDEO 1: « Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ » – ΜΕΡΟΣ Α΄   

 

 VIDEO 2: « ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ » - ΜΕΡΟΣ Β΄ 

VIDEO 3: « "ΧΕΛΩΝΟΦΩΛΙΤΣΕΣ" ΣΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ » - ΜΕΡΟΣ Γ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

6α) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του εργαλείου web 2.0 issuu για τη δημιουργία e – multimedia book με τίτλο : « Καλοκαίρι, καλοκαίρι τι καλά μας έχεις φέρει…» - Αποτυπώσεις και δημιουργίες από τη διδακτική πράξη κατά τη  διαθεματική προσέγγιση της θεματικής ενότητας Καλοκαίρι.

ISSUU / E-MULTIMEDIA BOOK /ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: "ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΙ ΚΑΛΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΦΕΡΕΙ..."

                                                                                                                                                 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

6β) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στην καθημερινή διδακτική πράξη του εκπαιδευτικού λογισμικού καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας Revelation Natural Art για τη δημιουργία πίνακα αναφοράς με τα καλοκαιρινά φρούτα, με τα καλοκαιρινά ρούχα και αξεσουάρ, αλλά και με τους μήνες του καλοκαιριού και τα ψάρια στο βυθό.

 Π ΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

7η και 8η Εβδομάδα:

Υλοποίηση Διδακτικού Σεναρίου στη Θεματική Ενότητα "Εποχές - Φθινόπωρο", με τίτλο: "Κίτρινο χαλί με φύλλα έστρωσε η Γη"

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

 

7α) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στην καθημερινή διδακτική πράξη του on line εργαλείου web 2.0 Wall Wisher - Padlet  στο πλαίσιο του Διδακτικού Σεναρίου: "Κίτρινο χαλί με φύλλα έστρωσε η Γη" για τη δημιουργία της "Διδακτικής μας Συμφωνίας" μαζί με τα παιδιά.

                                               

7β) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στην καθημερινή διδακτική πράξη του εκπαιδευτικού λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration  ως μέσου ενεργοποίησης της λογικομαθηματικής σκέψης των νηπίων, για τη δημιουργία φύλλων αξιολόγησης και για τις τρεις φάσεις αξιολόγησης του Διδακτικού Σεναρίου  (αρχική, διαμορφωτική, τελική).

                                                                 

7γ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στην καθημερινή διδακτική πράξη του διαδικτυακού εργαλείου web 2.0 Web quest-Zunal για το σχεδιασμό του Διδακτικού Σεναρίου: "Κίτρινο χαλί με φύλλα έστρωσε η Γη" σε μορφή ιστοεξερεύνησης.

                                  

7δ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του on line εργαλείου web 2.0 Mindomo Map για την ψηφιακή εννοιολογική χαρτογράφηση της Θεματικής ενότητας Φθινόπωρο και τη χρήση της στο σχεδιασμό της δραστηριότητας "Ψάχνω, βλέπω, ακούω, πληροφορούμαι, παρατηρώ σ' ένα χάρτη διαφορετικό"

                                                    

 

7ε) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του διαδικτυακού εργαλείου web 2.0 Slideboom για τη δημιουργία της ψηφιακής παρουσίασης: "ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ" - ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

7στ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και εφαρμογή στη διδακτική πράξη του on line εργαλείου web 2.0 Photo book-Mixbook για τη δημιουργία του  ψηφιακού άλμπουμ "Η ΦΥΣΗ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ" - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

 


7ζ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του εκπαιδευτικού λογισμικού καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας Revelation Natural Art για τη δημιουργία από τα παιδιά των δικών τους καλλιτεχνικών δημιουργημάτων για την εποχή του Φθινοπώρου.

                                                

8α) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του πολυμεσικού ιστότοπου παραμυθιών bedtimestoriescollection.com αρχικά για την ακρόαση του παραμυθιού "Ο Ήλιος και ο Άνεμος" και έπειτα για την αφήγησή του από τα παιδιά. Η αφήγηση του παραμυθιού από τα παιδιά μαγνητοφωνήθηκε και δείγματα της αφήγησής τους αποτυπώθηκαν στον πίνακα με τις "ευχές" και τις σύμφωνίες μας, στο Wall wisher-Padlet.

                                          

8β) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του on line web 2.0 tool Storybird για τη δημιουργία του δικού μας ψηφιακού παραμυθιού με τίτλο: "Μία Φθινοπωρινή βόλτα στο δάσος!

                                              

8γ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη των Εκπαιδευτικών Λογισμικών του Υπουργείου Παιδείας Μελέτη Περιβάλλοντος   Α' - Δ' Δημοτικού, Γλώσσα Α' - Β' Δημοτικού, Μαθαίνω τη Γλώσσα μου, από τη σελίδα της  εκπαιδευτικής πύλης ts.sclool, όπου φιλοξενούνται, τόσο για τη συλλογή πληροφοριών για την εναλλαγή των εποχών και την παρακολούθηση της προσομοίωσης της περιστροφής της Γης γύρω από τον Ήλιο, όσο και για την ενασχόληση με εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχέση με τη Ζωγραφική-Τέσσερις Εποχές αλλά και τη Μουσική -Τέσσερις Εποχές/Vivaldi, με το "Φουντούλη στο δάσος" βάζοντας τόνους - βελανίδια στις λέξεις και με την ενότητα "Ο λύκος και η τέσσερις εποχές - Φθινόπωρο": Ζωγραφική - Πίνακες, ζωγραφίζοντας με τα χρώματα του Φθινοπώρου και παίζοντας με το "Γλωσσάρι της βροχής".

                  

            

8δ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του on line web 2.0 tool Animoto για τη δημιουργία των video της ομάδας "Φθινοπωράκια".

8ε) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του πολυμεσικού ιστότοπου primarygames.com και jele.gr για την ενασχόληση με εκπαιδευτικά παιχνίδια, φτάχνοντας φθινοπωρινό πάζλ, συνδυάζοντας τα ίδια φθινοπωρινά φύλλα και βοηθώντας την "Παρατηρητική" να γεμίσει το καλάθι της με φρούτα και λαχανικά.

                  

8στ) Εφαρμογή

Παιδαγωγική αξιοποίηση και ενσωμάτωση στη διδακτική πράξη του διαδικτυακού εργαλείου E-multimedia Book/Issuu για τη δημιουργία του πολυμεσικού μας βιβλίου για το Φθινόπωρο, με τίτλο: "Κίτρινο χαλί με φύλλα έστρωσε η Γη" - Αποτυπώσεις και Δημιουργίες της τάξης μας, από την καθημερινή διδακτική πράξη, κατά τη διαθεματική μας προσέγγιση στη θεματική ενότητα "Φθινόπωρο".