"Αποχαιρετούμε το Νηπιαγωγείο

και πάμε στο Δημοτικό"

 

Δείτε παρακάτω το video από το

Πρόγραμμα της Ομαλής Μετάβασης Νηπίων

από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό