Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήσαμε στο σχολείο μας

άσκηση προστασίας από το σεισμό σε συνεργασία

με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου