ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2014-2015

Το τρέχον σχολικό έτος το Νηπιαγωγείο μας υλοποιεί δύο Καινοτόμα Προγράμματα σε συνεργασία με το γραφείο: Σχολικές Δραστηριότητες Καινοτόμες Δράσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.

  • "Ερευνώ και προσπαθώ για το Δάσος που αγαπώ!" - Καινοτόμο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

  • "Εγώ, εσύ και όλοι μαζί!!!" - Καινοτόμο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας - Ψυχική Υγεία/Συναισθήματα