ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ -

ΑΝΟΙΞΗ 2: Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

 
 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να περιηγηθείτε 

μαζί με τα παιδιά σε έναν ψηφιακό χάρτη εννοιολογικής 

χαρτογράφησης. Σ' αυτόν θα βρείτε εικόνες από

ανοιξιάτικους πίνακες ζωγραφικής και

ανοιξιάτικα τοπία, θα διαβάσετε παροιμίες αλλά και

θα δείτε video με τραγούδια σχετικά!

 

Σύροντας με το ποντίκι την επιφάνεια του χάρτη

 πηγαίνουμε στην ενότητα που επιθυμούμε,

πατώντας δίπλα από κάθε κουτάκι πηγαίνουμε 

στις πληροφορίες και πατώντας στις εικόνες 

που δεν φαίνονται μεταφερόμαστε στο σύνδεσμο 

όπου βρίσκονται. Πατώντας το συν κάτω αριστερά 

ο χάρτης κάνει zoom 
 

Καλή σας περιήγηση! 

 
 

Κλικ στην εικόνα