ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Παρακάτω ακολουθούν δύο διαδραστικά φύλλα εργασίας

σχετικά με τα Χριστούγεννα και τους Αριθμούς...

 
 

Όταν τοποθετήσουμε τον κέρσορα πάνω στο φύλλο εργασίας

εμφανίζεται ένα μολυβάκι, τα παιδιά σύροντας το μολυβάκι ενώνουν

το κουτάκι - ποσότητα των αντικειμένων - με το κουτάκι του αντίστοιχου αριθμού

Τα φύλλα εργασίας μπορούν να συμπληρωθούν και

σε smart-phones (κινητά τηλέφωνα) ή tablets

όμως εκεί δεν εμφανίζεται το μολυβάκι. Τα παιδιά τότε ενώνουν τα κουτάκια

με το δάχτυλό τους και εμφανίζεται η γραμμούλα σύνδεσης

Τα ίδια φύλλα εργασίας μπορούν να συμπληρωθούν

και από τους παρακάτω συνδέσμους.

Με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται το φύλλο εργασίας

στον ιστότοπο - εφαρμογή όπου έχει στηθεί.

Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα εάν θέλουμε να κάνουμε download file pdf,

να εκτυπώσουμε το αρχείο - φύλλο και να συμπληρωθεί από τα παιδιά συμβατικά,

χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι.

Ακόμη ένα πλεονέκτημα είναι ότι σ' αυτόν τον ιστότοπο,

κάτω από τα συγκεκριμένα φύλλα εμφανίζεται πληθώρα

άλλων παρόμοιων διαδραστικών φύλλων,

 χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είναι ολόιδιος

ο τρόπος συμπλήρωσης τους.

Συνήθως όμως για παιδιά νηπιαγωγείου τα φύλλα συμπληρώνονται

είτε με ένωση με το μολυβάκι,

είτε με την τεχνική drag and drop (σύρε και άσε),

είτε να πατάνε πάνω σε εικόνες,

είτε να σύρουν με το ποντίκι ή δαχτυλάκι τα

αντικείμενα σε άλλη θέση κ.α.

Εξαρτάται από τον τρόπο που το έχει στήσει ο/η κάθε εκπαιδευτικός,

διότι η εφαρμογή δίνει πάρα πολλές επιλογές.

Συνήθως για τα παιδιά νηπιαγωγείου ο τρόπος συμπλήρωσης

δίνεται με "εντολή"- οδηγία πάνω στο φύλλο εργασίας.