Εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου 1940

 

Κάνουμε παρέλαση στην τάξη

 

 

 

Παρακολουθούμε στο διαδραστικό πίνακα του σχολείου αφιέρωμα για την εθνική μας γιορτή

 

 

 

 

Τα τραγούδια που μαθαίνουμε και λέμε και ο Εθνικός μας Ύμνος