Την Παρασκευή 19 Μαΐου με τα νηπιάκια μας επισκεφτήκαμε την

 Α' Τάξη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου

στο πλαίσιο του προγράμματος της

Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Ευχαριστούμε τον κύριο Μανώλη και τα παιδιά του τμήματός του για τη φιλοξενία! 

Ομαλή Μετάβαση στο Δημοτικό