ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2016-2017

Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

 

Πατήστε πάνω στις εικόνες για να δείτε τα ιστογράμματα των θεματικών ενοτήτων που επεξεργαστήκαμε στην τάξη μας.

 

 

                             

 

                              

     

                               

 

                                  

 

                               

   

                           

                             

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2016-2017

Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ