ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

 

Πατήστε πάνω στις εικόνες για να δείτε τα ιστογράμματα από τις θεματικές ενότητες που επεξεργαστήκαμε στην τάξη