Για την ανάπτυξη δεξιοτήτων φιλίας και την προώθηση του δεσίματος της ομάδας μας φτιάχνουμε τον ήλιο της φιλίας της τάξης που μας λέει καλημέρα κάθε μέρα...

 

 

Φτιάχνουμε το τρένο της φιλίας ...

 

Το τρένο της φιλίας, σφυρά και προχωρά

τους φίλους του μαζεύει τους βάζει στη σειρά!

Αγάπη, καλοσύνη μοιράζει και χαρά

το τρένο της φιλίας γεμάτο με παιδιά!