Φτιάχνουμε το βιβλίο του εαυτού μας στο οποίο γράφουμε τα προσωπικά μας στοιχεία

 

 

Φτιάχνουμε την παλέτα των συναισθημάτων και περιγράφουμε ποιό χρώμα χαρακτηρίζει κάθε συναίσθημά μας