Δραστηριότητες με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Βot

 
  • Παιχνίδι ταύτισης γραμμάτων: Τοποθετούμε τη μελισσούλα στην καρτέλα με το αρχικό μας γράμμα και την προγραμματίζουμε να φθάσει στην αντίστοιχη καρτέλα με το γράμμα - εικόνα με αντικείμενο από το ίδιο φώνημα

 
 
 
 
 
 
  • Παιχνίδι αναγνώρισης χρωμάτων

 
 
 
 
  • Παιχνίδι αναγνώρισης και ταύτισης σχημάτων

 
 
 
 
  • Παιχνίδι αναγνώρισης αριθμών και ποσοτήτων