Ο καιρός κι οι αλλαγές του...

 

Παίζουμε στο διαδραστικό πίνακα με το εκπαιδευτικό λογισμικό 

Kidepedia - Πλανήτης Γη

 Μαθαίνουμε τα μετεωρολογικά σύμβολα

και παρουσιάζουμε δελτίο καιρού

 
 
 
 
 
 

Παίζουμε γλωσσικό παιχνίδι "Ο μετεωρολόγος"

αντιστοιχίζοντας το μετεωρολογικό σύμβολο με την ονομασία του

 
 
 
 
 

Σε ατομικό φύλλο εργασίας "Το δελτίο καιρού για σήμερα"

αποτυπώνουμε τι καιρό κάνει, τι ρούχα πρέπει να φορέσουμε

και εκφράζουμε τι καιρό θα θέλαμε να κάνει αύριο

 
 

Το φύλλο εργασίας βρήκαμε εδώ

 
 
 

Μετράμε σε κάθε σειρά πόσα σύμβολα βλέπουμε εδώ

και κολλάμε τις λέξεις κάτω από τα σύμβολα εδώ

 
 
 
 

"Δελτίο Καιρού"

Φτιάχνουμε τον ατομικό μας κύκλο με τα μετεωρολογικά σύμβολα

και μαθαίνουμε να παρουσιάζουμε τον καιρό

 
 

Το πατρόν της κατασκευής βρήκαμε εδώ