ΕΠΟΧΕΣ - ΜΗΝΕΣ

 

Βλέπουμε video με τα χαρακτηριστικά των εποχών,

 τα επαναλαμβάνουμε, αντιστοιχίζουμε τις εικόνες των εποχών

με τα ονόματά τους, ψηφίζουμε την αγαπημένη μας εποχή,

ζωγραφίζουμε κάποια χαρακτηριστικά τους

και έπειτα φτιάχνουμε την ομαδική μας εργασία:

 

"Ο κύκλος του χρόνου"

 
 
 
 

Βλέπουμε το video με το μύθο:

"Η αρπαγή της Περσεφόνης"

 

Τον δραματοποιούμε...

 
 
 
 

και τον ζωγραφίζουμε...

 
 
 
 
 

Παρατηρούμε εικόνες με δέντρα στις

τέσσερις εποχές του χρόνου,

  έπειτα σε ατομικό φύλλο αξιολόγησης

χρωματίζουμε τα δέντρα,

κολλάμε το όνομα της εποχής που ταιριάζει

και σε επόμενη δραστηριότητα ζωγραφίζει ο καθένας

ελεύθερα και όπως μπορεί το δέντρο της κάθε εποχής...

 

Το φύλλο αξιολόγησης βρήκαμε εδώ

 
 
 

Ακούμε το τραγούδι:

"Δώδεκα μήνες αθλητές"

 

και έπειτα παίζουμε μαθηματικό παιχνίδι:

" Έχω 4 σπιτάκια και 12 παιδάκια..."

προσπαθώντας να προσεγγίζουμε

την έννοια της διαίρεσης...

 
 
 
 

Μοιράζουμε τα παιδάκια - μήνες

στις τέσσερις εποχές - σπιτάκια...

 
 
 
 

Παίζουμε κι άλλο μαθηματικό παιχνίδι:

"Βάζω τους μήνες στη σειρά και μετράω δυνατά"

Τους μετράμε και μαθαίνουμε

τα τακτικά αριθμητικά 1ος, 2ος, 3ος ...

 
 

Τις εικόνες για την κατασκευή των μηνών βρήκαμε εδώ

 
 
 

Ταυτίζουμε τα ονόματα των μηνών

με τα "ανθρωπομηνάκια" και γράφουμε

δίπλα τους αριθμούς από το 1-12...

 
 
 
 

Η ατομική μας κατασκευή:

 

"Ο κύκλος των εποχών"

 

Την κατασκευή βρήκαμε εδώ