ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

Πατήστε πάνω στις εικόνες για να δείτε τα ιστογράμματα από τις θεματικές ενότητες που επεξεργαστήκαμε στην τάξη

 

Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ