Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαθεματική προσέγγιση της θεματικής ενότητας "Φθινόπωρο".

 

 

 

 

Την περίοδο της επεξεργασίας της Θεματικής ενότητας Φθινόπωρο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στην τάξη εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών...

 

Διδακτικό Σενάριο: "Κίτρινο χαλί με φύλλα έστρωσε η Γη"