Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη κατά την επεξεργασία της θεματικής ενότητας "Η ελιά".

 

"Το δέντρο της ελιάς θα είναι πάντα εδώ" - Ένα video του Θοδωρή Παπαδουλάκη που μιλά για τη διαχρονική αξία και σημασία της ελιάς, το "θησαυρό" της κρητικής γης...