Στο παρακάτω αρχείο παρουσιάζεται το ιστόγραμμα από τις διαθεματικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην τάξη κατά την επεξεργασία της θεματικής ενότητας "Άνοιξη".

 

Κλικ στην εικόνα

  

 

 

Η άνοιξη στους πίνακες ζωγραφικής - η μεγάλη συλλογή από το elniplex.com με 32 πίνακες