Στο παρακάτω αρχείο παρουσιάζεται το ιστόγραμμα των διαθεματικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στην τάξη κατά την επεξεργασία της θεματικής ενότητας "Μεταφορικά μέσα - Κυκλοφοριακή αγωγή''.

 

Κλικ στην εικόνα

Παρακολουθήστε ένα slideshow από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη...

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ by Slidely Photo Gallery