Στο παρακάτω αρχείο αποτυπώνονται σε ιστόγραμμα οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαθεματική προσέγγιση της θεματικής ενότητας: "11η Νοεμβρίου 1912 - Η επέτειος της απελευθέρωσης της Χίου".